Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười hai, 2019

Samsung Electronics Việt Nam đề xuất hàng loạt ưu đãi tại Dự án tòa nhà Trung tâm R&D tại Tây Hồ Tây...

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam đề xuất hàng loạt ưu đãi mạnh về chính sách khi xây dựng Dự án tòa nhà Trung tâm R&D tại Tây Hồ Tây... Trường hợp có nhu cầu, Samsung Việt Nam được quyền thay đổi mục tiêu sử dụng của tòa nhà Trung tâm R&D hoặc được quyền chuyển nhượng tòa nhà gắn với quyền sử dụng đất của dự án cho một bên khác để thực hiện mục tiêu nghiên cứu phát triển hoặc kinh doanh bất động sản. Đây là một trong những đề xuất được Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (gọi tắt là Công ty SEV) đưa ra khi thực hiện xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Hà Nội. Cùng đề xuất này, báo cáo về cơ chế, chính sách đối với dự án trung tâm nghiên cứu và phát triển của Công ty SEV được Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Thủ tướng Chính phủ, SEV còn đề xuất hoàng loạt các ưu đãi khác. "Xin" hàng loạt ưu đãi Trung tâm R&D hiện tại (Trung tâm SVMC) được thành lập năm 2013 tại Hà Nội dưới hình thức là Chi nhánh phụ thuộc của Công ty SEV. Hiện S