Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng một, 2015

Ban Chỉ đạo GPMB Thành phố yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Starlake Tây Hồ Tây

Dự án xây dựng Khu trung tâm Khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây đang bị chậm tiến độ, nguyên nhân là do chưa hoàn thành dứt điểm GPMB và chậm xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung. Ban Chỉ đạo GPMB Thành phố chủ trì, cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Bắc Từ Liêm khẩn trương đề xuất giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến vấn đề giao đất nông nghiệp theo Nghị định 64 đối với các diện tích đất xen kẹt để hoàn thành công tác GPMB giai đoạn 1 dự án Khu trung tâm Khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây , báo cáo UBND TP kết quả thực hiện trong tháng 4/2015. Trước mắt, Thành phố giao UBND quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới Hà Nội thực hiện công tác thu hồi đất, GPMB diện tích đất nông nghiệp của tuyến đường số 3 (diện tích 8.000m2, dài khoảng 200m) để tổ chức đấu nối hệ thống thoát nước Khu trung tâm Khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây và khu vực. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, dự án xây dựng Khu trung tâm Khu đô thị S